VIJEĆE UČENIKA/CA ŠKOLE ZA ŠK.2020/2021. GODINU

 • ULOGA VIJEĆA UČENIKA/CA JE:
 • Promoviranje interesa škole u zajednici na čijem se području nalazi škola;
 • Prezentiranje stavova učenika/ca Nastavničkom vijeću;
 • Podsticanje angažiranosti učenika/ca u radu škole;
 • Informiranje školskog odbora o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.
 • POSLOVNIK O RADU VIJEĆA UČENIKA

Na osnovu člana 65. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17 i 33/17“) Vijeće učenika Javne ustanove Osnovne škole“Nafija Sarajlić“ Sarajevo, na sjednici održanoj 13.10.2017. godine, a uz saglasnost direktora škole je donijelo Poslovnik o radu Vijeća učenika škole.


KRITERIJI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA UČENIKA 
Predsjednik/predsjednica Vijeća učenika škole bi radio/la na:

 • promoviranju  interesa škole
 • prezentiranju stavova učenika škole
 • podsticanju angažiranost učenika u radu škole
 • informisanju organa upravljanja i rukovođenja o važnim pitanjima za učenike škole
 • vodio/la sjednice Vijeća učenika
 • Pripremao/la prijedlog dnevnog reda sjednica Vijeća
 • Učestvoao/la u diskusiji na sjednicama
 • Predlagao/la odgovarajuće mjere i zaključke iz nadležnosti Vijeća

Predsjednik/ca vijeća će imati ove moći:

 • delegirati učenike za određene aktivnosti
 • voditi diskusiju u skladu sa dnevnim redom
 • predstavljati stavove koji se odnose na rad i upravljanje Školom

Predsjednik/ca vijeća ne može:

 • birati svoje prijatelje za voditelje aktivnosti
 • dozvoljavati samo svojim prijateljima da govore na sastancima
 • zakazivati vrijeme za sastanke koje samo njemu/njoj odgova
 • baviti se pitanjima koja nisu aktuelna
 • zabraniti da se u dnevni red unesu pitanja za koja su zainteresirani i drugi članovi

Predsjednik/ca vijeća treba da je osoba:

 • raspoložen/a za saradnju
 • poštuje sebe i druge
 • marljiva
 • spremna da sluša druge
 • pokazuje razumjevanje za druge
 • da je otvorena
 • kritički promatra stvari
 • spremna da preispita sopstveno ponašanje i stavove
 • prihvata sukobe kao dio života i spremna da radi na njihovom rješenju
 • uzoran učenik u školskim aktivnostima
 • pravedna