IZVOD IZ KODEKSA ZA UČENIKE

Učenik je dužan:

 • da prema svom uzrastu doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka obrazovanja i odgoja,
 • da redovno pohađa nastavu i aktivno učestvuje u nastavnom procesu,
 • da na svakom mjestu čuva svoj lični ugled, ugled svojih drugova, svog razreda i škole,
 • njeguje drugarstvo i pokazuje dobru volju za pomoć drugima,
 • ponaša se u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu škole,
 • nastavi prisustvuje pristojno odjeven, 
 • vodi stalnu brigu o ličnoj higijeni, te dolazi u školu u čistoj odjeći i obući,
 • prisustvuje školskim proslavama, priredbama, smotrama, izložbama i slično, koje škola oglasi obaveznim za sve ili određene pojedince ili grupe učenika,
 • čuva imovinu škole, vodi računa o redu i čistoći prostorija,
 • razvija prikladnu atmosferu u radu i tokom odmora što podrazumijeva uzdržavanje od glasne priče, galame, dovikivanja i nedoličnih šala.

Učeniku nije dozvoljeno:

 • odnositi se uvredljivo i nepristojno prema drugim učenicima, nastavnicima i ostalim uposlenicima škole,
 • dolaziti u školu u alkoholiziranom stanju ili pod dejstvom drugog narkotičkog sredstva,
 • dolaziti u školu nepristojno obučen (suviše tjesne odjeće, providne i dekoltirane bluze i majce, otkriveni struk…),
 • u učionicama, hodniku i na stubištu trčati, skakati, klizati se, dovikivati se i činiti druge slične radnje kojima se remeti red i mir, a kojima učenik može povrijediti sebe ili druge,
 • ometati rad u toku nastave (korištenje mobitela i drugih sličnih uređaja…),
 • nanositi materijalnu štetu školi (šaranje i pisanje po zidovima, izrezivanje…),
 • pušiti u dvorištu i prostorijama škole,
 • uvoditi životinje u dvorište škole i školu,
 • donositi opasne predmete u školu (nož, oružje, oštri predmeti, petarde…),
 • unositi i ostavljati predmete veće materijalne vrijednosti koje učeniku nisu potrebne za vrijeme boravka u školi,
 • izazivati i učestvovati u tuči u školi i dvorištu škole,
 • igranje loptom i stvaranje galame u dvorištu škole za vrijeme trajanja nastave.

IZVOD IZ PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU ŠKOLE

Učenik je dužan doći u školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obaveza.

U zgradu i učionice škole ulazi se bez buke, galame i gužve.

Po ulasku u školu učenici ulaze u učionice, sjedaju na svoja mjesta i pripremaju se za početak časa. Do početka časa vrata učionica ostaju otvorena.

Na znak za početak nastave učenici su obavezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i uz izvinjenje tražiti dozvolu od nastavnika za prisustvovanje času ili boraviti u za to određenoj prostoriji do kraja časa na koji je zakasnio.

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih odraslih lica u ili iz učionice, učenici pozdravljaju ustajanjem, bez pozdrava riječima.

Prijem roditelja/staratelja učenika radi ostvarivanja njihovih prava i obaveza kod nastavnika, stručnih saradnika, direktora, sekretara i ostalih zaposlenika škole vrši se u skladu sa utvrđenim radnim vremenom.

Roditelji/staratelji učenika koji ulaze u školu dužni su se javiti dnevnom čuvaru i u njegovoj pratnji otići do osobe koju traže.

Roditeljima/starateljima je zabranjen ulaz u učionice za vrijeme nastave.

Roditelji/staratelji dolaze na razgovor u školu samo u dogovoreno vrijeme, a iznimno na odmoru.

Roditelji koji čekaju djecu, čekaju ih isključivo ispred škole, a ne u školskim prostorijama.

Radi bezbjednosti učenika i zaposlenika škole, svi ulasci i izlasci posjetilaca škole moraju biti evidentirani u posebnoj svesci u koju se, iz identifikacijskog dokumenta, upisuju ime posjetioca, datum i vrijeme posjete, te ime osobe sa kojom želi razgovarati.