Upis djece u osnovne škole u školskoj 2023/2024.godini

Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Nafija Sarajlić“ Sarajevo  obuhvata sljedeće ulice:                                                                                                          

Alapi, Aleksandra Puškina, Debelj, Fadila Jahića Španca, Nahorevska, Radava, Svetozara Ćorovića, Nahorevo, Asafa Serdarevića, Asima Ferhatovića, Esada Karađozovića, Fikreta Ploče, Marcela Šnajdera, Mustafe Busuladžića, Nusreta Fazlibegovića, Osmana Krupalije, Rušida Prgude, Betanija, Slatina, Gornja Slatina, Kromolj, Gornji Kromolj, Poljine, Idriza Ahmetovića, Hamida Beširevića, Braće Kadić, Šefika Alimanovića, Patriotske lige od broja 9 do broja 57 i od broja 36 do broja 52, Panjina kula od broja 77 do broja 149 i od broja 86 do broja 144. 

e-mail škole: info@osnsarajlic.edu.ba
Obrazac i uvjerenje možete preuzeti na OVOM LINKU
Informacije o upisu djece u školskoj 2023/2024 možete preuzeti na OVOM LINKU


Plan slobodnih aktivnosti JU OŠ “Nafija Sarajlić”

U prilogu se nalaze plan slobodnih aktivnost i konsultacije sa nastavnicima u 2022/2023 godini