Bodovna rang lista za obavljanje drugih poslova u ustanovi

U prilogu se nalazi bodovna rang lista. Radno mjesto: SPREMAČICA Link za preuzimanje:


Bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

U prilogu se nalazi bodovna rang lista za radno mjesto: nastavnik u produženom boravku


JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta (Nastavnik u produženom boravku)

Nastavnik u produženom boravku, I izvršilac, 30 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2023.godine.
Dokument JAVNOG KONKURSA za popunu upražnjenog mjesta možete preuzeti OVDJE