Škola je osnovana 1968. godine i nosila je naziv JU Osnovna škola “Ahmet Fetahagić“ sve do 1993. godine.

Iste 1993. godine je dobila novi naziv JU Osnovna škola “Nafija Sarajlić“. Škola se nalazi na području općine Centar.

Školska zgrada, izgrađena je 1968. god. i ima oko 2000 m2 korisne površine, od koje, na učionice otpada 784 m2.

Rekonstrukcija škole je rađena školske 1996/1997. godine.

Tako je konačno školske 1997/1998. godine nastavni proces počeo da se odvija u matičnom objektu.

Adaptaciju zgrade je pomogao humanitarni ured ECHO-a UNIJE i to Italijanska humanitarna organizacija pod nazivom „Internos“. Djelimičnu sanaciju je pomogla i Općina Centar. Općina je finansirala i sportski teren u školskom dvorištu. 

Radni prostor, po osnovi funkcionalnosti, je uslovan i odgovara svojoj namjeni za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Nastavni proces se izvodi u dvije smjene.

UČIONICA/KABINETA: 15

BIBLIOTEKA: 1

FISKULTURNA SALA: 1

PRODUŽENI BORAVAK: 1

ZELENA UČIONICA: 1

Uz ove prostorije, škola koristi i kancelarije za direktora, sekretara, rukovodioca nastavnog procesa, računovodstva i pedagoga škole.

Svake školske godine škola izdaje časopis koji nosi naziv „Misao“. Časopis pripremaju članovi novinarske sekcije pod nadzorom i vodstvom nastavnika.

Priča o Nafiji Sarajlić